Realizacje

HYDROGEOLOGIA

Ujęcia wód podziemnych

Ujęcia wód podziemnych

Odwodnienia budowlane

Odwodnienia budowlane

Pompy ciepła

Pompy ciepła

Monitoring wód podziemnych

Monitoring wód podziemnych

GEOLOGIA INŻYNIERSKA i GEOTECHNIKA

Budownictwo przemysłowe

Budownictwo przemysłowe

Budownictwo drogowe

Budownictwo drogowe

Budownictwo mieszkaniowe i inne

Budownictwo mieszkaniowe i inne

Budownictwo hydrotechniczne

Budownictwo hydrotechniczne

GEOLOGIA ZŁOŻOWA

Złoża iłów

Złoża iłów

Złoża kruszywa

Złoża kruszywa

GEOLOGIA ŚRODOWISKOWA

Monitoring wód i gruntów

Monitoring wód i gruntów

Remediacja Środowiska

Remediacja Środowiska