Geologia złożowa

Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

  • Projekty robót geologicznych na wykonanie otworów poszukiwawczych i  rozpoznawczych
  • Wiercenia poszukiwawcze i rozpoznawcze
  • Pobór prób do badań laboratoryjnych

Dokumentowanie złóż

Dokumentacje geologiczne złóż kopalin i surowców, m.in. piasków i żwirów

Projekty zagospodarowania złóż

Plany ruchu zakładów górniczych

Dokumentacje techniczno-ruchowe

Operaty ewidencyjne złóż

Projekty rekultywacji / dokumentacje rekultywacji złóż