Geologia środowiskowa

Ekspertyzy, raporty

 • Karty informacyjne przedsięwzięcia
 • Ekspertyzy stanu środowiska: przyrodniczego, gruntowo-wodnego
 • Analiza warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych
 • Projektowanie działań naprawczych 

Badania wody i gruntu

 • Pobór wód podziemnych do analiz laboratoryjnych
 • Analiza i interpretacja wyników badań wody

Remediacja

 • Prowadzenie bioremediacji gruntów i wód
 • Monitoring stanu zanieczyszczenia gruntów
 • Remediacja skażonych wód i gruntów

Monitoring

 • Prowadzenie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych
 • Pomiar położenia zwierciadła wody, pobór prób do badań laboratoryjnych
 • Wykonanie map hydrochemicznych, hydrogeologicznych