Hydrogeologia

Ujęcia wód podziemnych

 • Wiercenie studni głębinowych
  (studnie wiercone metodą udarowo-obrotową, tj. ,,na sucho” – bez użycia płuczki, co zapewnia wysoką wydajność oraz długi okres sprawności studni)
 • Regeneracja / bisowanie studni ujęciowych
 • Projekty robót geologicznych
 • Dokumentacje hydrogeologiczne
 • Operaty wodnoprawne
 • Określanie terenu ochrony pośredniej i bezpośredniej dla ujęć wód
 • Analizy ryzyka
 • Pompowania pomiarowe (badanie wydajności i depresji studni wierconych)
 • Pompowania oczyszczające i konserwacyjne studni wierconych
 • Nadzór geologiczny / dozór geologiczny

Studnie chłonne i czerpne pod instalacje pomp ciepła

Odwodnienia budowlane

 • Wiercenie studni odwadniających (depresyjnych)
 • Pompowania odwadniające wraz z obsługą
 • Projekty robót geologicznych
 • Dokumentacje powykonawcze
 • Operaty wodnoprawne
 • Zgłoszenia wodnoprawne

 Monitoring hydrogeologiczny

 • Piezometry (otwory obserwacyjne) – wykonywanie, bisowanie, konserwacja
 • Pomiary hydrogeologiczne
 • Pobór prób do badań laboratoryjnych

Ekspertyzy hydrogeologiczne