Geotechnika i geologia inżynierska
  • Wiercenia geotechniczne

  • Sondowania sondą dynamiczną bardzo ciężką DPSH

  • Dokumentacje badań podłoża gruntowego

  • Projekty geotechniczne

  • Opinie geotechniczne

  • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie

  • Ekspertyzy geotechniczne

  • Nadzór geologiczny

  • Odbiory wykopów