Sprzęt

Do wykonywania prac posiadamy własny sprzęt m.in.

  1. wiertnicę UGB-50m do wierceń geotechnicznych i hydrogeologicznych, średnica wiercenia do 245 mm, głębokość wiercenia do 50 m, obrotowo-udarowa

  2. wiertnicę H3-0,5HJ do wierceń m.in. studni głębinowych i piezometrów, średnica wiercenia do 508   mm, udarowo-obrotowa, hydrauliczna, z wciskaniem rur okładzinowych

  3. sondy geologiczne lekką i ciężką dynamiczną,

  4. pompy głębinowe,

  5. agregaty prądotwórcze,

  6. agregaty sprężarkowe

  7. profesjonalny sprzęt do pobierania prób wody z piezometrów dla celów monitoringowych holenderskiej firmy EIJKELKAMP, szczególnie polecany przy pobieraniu prób na ropopochodne.

Przy opracowywaniu wyników i sporządzaniu dokumentacji posługujemy się najnowszymi wersjami profesjonalnych programów komputerowych

           

               

 

 

 

Copyright © 2021 Hydrodol. Wszelkie prawa zastrzeżone