Kadra


"HYDRODOL" zatrudnia pracowników z wyższym wykształceniem geologicznym i wiertniczym, o długoletnim stażu w zawodzie z uprawnieniami dozoru wyższego Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, oraz uprawnieniami Ministra Ochrony Środowiska z zakresu geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geologii złożowej. Firma nieustannie szkoli swoich pracowników podnosząc ich kwalifikacje poprzez kursy specjalistyczne, jak również udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i zjazdach poświęconych zagadnieniom z dziedziny ekologii organizowanych m.in. przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Ogólnopolskie Samorządowe Forum Ekologiczne.

Copyright © 2022 Hydrodol. Wszelkie prawa zastrzeżone