Doswiadczenie


Od momentu rozpoczęcia działalności wykonaliśmy szereg prac z hydrogeologii, geologii inżynierskiej, geologii złożowej, ekologii głównie na terenie Małopolski. Są to m.in. prace:


Ekologia:

 • Prowadzenie monitoringu wód podziemnych (wykonanie sieci monitoringowych, pobieranie prób wody, sprawozdanie z rocznego monitoringu):

 • Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. - rejon zakładu, ujęcia wody i składowisk (w latach 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

 • "Naftobazy" - Zakład Skład. Paliw Wola Rzędzińska k/Tarnowa (w latach 1997, 1999, 2001)

 • Centrala Produktów Naftowych CPN O/Kraków (w latach 1993, 1996, 1997)

 • Fabryka Maszyn Glinik S.A. w Gorlicach (1995)

 • Shell - Stacja Paliw w Tarnowie (1995)

 • Zakłady Mechaniczne Tarnów (1996)

 • Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie (w latach 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

 • Grosar - Stacja Paliw w Ładnej k/Tarnowa (1997)

 • Urząd Miasta Wadowice - składowisko odpadów dla miasta Wadowic (1998)

 • Zakłady Metali Lekkich "Kęty" (2000)

 • Rafineria Jasło S.A. (1999)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sieć monitoringowa wokół składowiska odpadów Rafinerii Jasło (2000)

 • Przeds. Bad.-Usług.-Handlowe "GEOFIX" - sieć monitoringowa ekranu uszczelniającego dla Rafinerii Jasło (2000, 2001)

 • Odgazowanie składowiska odpadów różnych - Zakłady Azotowe w Tarnowie (1997)

 • Pomiary zamulenia osadników i stopnia wypełnienia sektorów na składowiskach odpadów przemysłowych - Zakłady Azotowe w Tarnowie (lata: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

 • Coroczna analiza oddziaływania zbiorników odpadów cyjanowych na wody podziemne - Zakłady Azotowe - Tarnów (w latach 1997-2001)

 • Likwidacja skażenia terenu ropopochodnymi:

 • Urząd Gminy Czchów - usuwanie skażenia w Biskupicach Melsztyńskich (NZŚ), monitoring (1997-1998)

 • Rafineria Jasło- pobranie prób gruntu i wody podziemnej w celu oznaczenia zawartości substancji ropopochodnych (1998).

 • CPN S.A. Oddział w Krakowie - Tarnów obwodnica (1999) - ekspertyza, badania

 • PKN - Stacja Paliw w Nowym Sączu - wykonanie instalacji do usuwania skażenia   metodą zczerpywania i biodegradacji (2000)

 • Prace przy usuwaniu skażeń terenu produktami chemicznymi - Zakłady Azotowe w Tarnowie (2001)

 

Hydrogeologia:

 • Poręba Radlna - ujęcie wody- badania i dokumentacja (1996)

 • Zakłady Azotowe w Tarnowie - dokumentacja hydrogeologiczna wraz z operatem do pozwolenia wodno prawnego (1997), badania hydrogeologiczne wód podziemnych na terenie ujęcia wody głębinowej, rozpoznanie stanu zanieczyszczenia wód podziemnych, analiza stosunków wodnych (w latach: 1997, 1998, 1999, 2000)

 • Głuchołaskich Zakłady Papiernicze - ujęcie wody głębinowej w Niedomicach (2001)

 

Odwodnienia za pomocą studni głębinowych:

 • Chemobudowa Kraków S.A.- oczyszczalnia ścieków Nowym Sączu (1993-1994)

 • Zakłady Azotowe w Tarnowie -rokroczne odwadnianie terenu w pobliżu składowisk odpadów przy wysokich stanach wód podziemnych (od roku 1994 do chwili obecnej)

 • Stalptodukt S.A. Bochnia

 

Geologia inżynierska , geotechnika, sondowania:

 • Biuro Projektów Zakładów Azotowych "Biprozat" w Tarnowie (w latach: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

 • Menard Soltraitment (France) - Hipermarket "CARREFOUR" w Krakowie (1997)

 • Zakł. Prod. Urządzeń Chłodniczych w Bochni (1998)

 • Wojew. Zespół Pomocy Społecznej w Tarnowie - Dom Opieki Społecznej w Nowodworzu (1996)

 • Hydroprojekt Warszawa (1997)

 • Hydroprojekt Kraków - staw osadowy Zakładu Górniczego "Trzebionka" w Trzebini (1998, 2000)

 • Rafineria Nafty Jasło (1998, 2001)

 • Statoil - Stacja Paliw w Krakowie (2000)

 • "BRUK-BET" Zakłady Wyrobów Betonowych - Nieciecza (2000)

 • Zakład Karny w Tarnowie - oczyszczalnia ścieków (2000)

 • Hotel Chemik w Tarnowie - rozbudowa (2001)

 

Geologia złożowa - wiercenia i dokumentowanie złóż:

 • Spółdzielnia Pracy budownictwa MURBET w Tarnowie -żwiry Janowice (1995)

 • Przedsiębiorstwo Geologiczne w Krakowie.- Zajączków k/Tomaszowa Maz- piaski szklarskie dla firmy ATLAS (1997)

 • Kamionka - Ceramique - Łysa Góra - surowce ilaste (1998)

 • Piaskownia "MYNARKA" w Brzeźnicy - kruszywo naturalne (2000)

 • Z.Kupisz Pierszyce - kruszywo naturalne Radłów, Wola Radłowska, Brzeźnica (2000)

Copyright © 2021 Hydrodol. Wszelkie prawa zastrzeżone